เข้าสู่ระบบ
username :
password :

IDline = lekkyone
 เมนูหลัก
:: หน้าหลัก
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
:: เงื่อนไขการให้บริการ
:: โปรโมชั่นวันนี้
:: ดู ใบสั่งซื้อ
:: ส่ง ใบสั่งซื้อ
:: ดาวน์โหลดฟรี
:: บทความ
:: กระดานสนทนา
:: วิธีการชำระเงิน
:: วิธีการจัดส่ง
:: ติดต่อเรา
:: ออกจากระบบ


รายการ :
0 รายการ
จำนวนเงิน :
0 บาท
ส่ง ใบสั่งซื้อ

 หมวดหมู่สินค้า
:: Shopping Cart
:: Shopping Mall
:: E-Learning
:: E-Office
:: ระบบประมูลสินค้า
:: ระบบจัดหางาน
:: ระบบจองหอพัก
:: ระบบจองโรงแรม
:: ระบบจองตั๋วรถ
:: ระบบจอง
:: ระบบงานสารบรรณ
:: ระบบงานอื่นๆ
:: ระบบผู้เชียวชาญ
:: เอกสารโปรเจค PHP
:: Android
:: ระบบเว็บโรงเรียน

E - mail :
 
 
ยังไม่มีการสั่งซื้อสินค้า  

หมวดหมู่สินค้า
กลับไปเลือกสินค้า !    ดู คำสั่งซื้อ   ส่ง คำสั่งซื้อ    

E-office 1
ราคา: 5,000 ฿.

รายละเอียด : โปรแกรมระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานสำหรับการรับส่งเอกสารสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานผ่านระบบ Internet ซึ่งจะลดขั้นตอนการทำงานในการรับส่งเอกสารที่มีปริมาณมาก และสามารถสืบค้นและติดตามเอกสารได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถทราบถึงสถานะของการรับเอกสารว่ามีการรับเอกสารหรือไม่ โดยโปรแกรมระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้จะ ทำงานในลักษณะของ Web Application ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถประยุกต์เข้ากับระบบงานของแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ความสามารถของระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ สามารถกำหนดประเภทของเอกสารได้ตามต้องการ และสามารถที่จะทำการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข กลุ่มของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มได้ พร้อมทั้งกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานได้ว่าเป็นระดับของเจ้าหน้าที่ หรือระดับผู้ใช้งานทั่วไป โดยระดับเจ้าหน้าที่สามารถที่จะทำการเพิ่มผู้ใช้งานตามกลุ่มที่ผู้ดูแลระบบตั้งไว้ได้ รวมทั้งสามารถทำการลบเอกสารที่ส่งแล้วได้ การส่งเอกสาร ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสาร โดยสามารถสร้างเอกสารล่วงหน้าได้โดยที่ไม่ทำการส่งทันที พร้อมกันนั้นผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกรายชื่อผู้รับเป็นแบบกลุ่ม หรือสามารถที่จะเลือกเป็นรายชื่อได้ โดยสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะทำการส่ง และรายชื่อของผู้รับก่อนทำการส่งได้ และเมื่อทำการส่งเอกสารแล้ว เอกสารจะจัดเก็บไว้ในทะเบียนส่งเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้ในภายหลัง การรับเอกสาร เมื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบในสิทธิ์ของผู้ใช้งาน จะแสดงเอกสารรอรับเพื่อให้ทราบว่ามีเอกสารเข้าจำนวนกี่ฉบับ เมื่อผู้ใช้งานรับเอกสารนั้นๆ แล้วก็จะจัดเก็บไว้ในทะเบียนรับเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้ภายหลัง การตรวจสอบสถานะการรับเอกสาร ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานการณ์รับเอกสารของผู้รับแต่ละคน ของเอกสารแต่ละฉบับได้ ว่าผู้รับเอกสารนั้นๆ รับเอกสารแล้วหรือไม่ การค้นหาเอกสาร ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสารที่ทำการส่งแล้ว หรือเอกสารที่รับแล้ว ได้จากทะเบียนรับ และทะเบียนส่ง โดยสามารถค้นหาได้จาก เลขที่เอกสาร , ชื่อเรื่อง ,ประเภทเอกสาร , ช่วงวันเวลาที่ส่ง หรือรับเอกสาร ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ ในส่วนของระบบข่าวประชาสัมพันธ์จะแยกเป็นสองส่วนคือ ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ดูแลระบบที่จะส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้งานได้ทราบ กับข่าวของผู้ใช้งานที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้โดยเมื่อผู้ดูแลระบบได้ทำการตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์นั้นๆ แล้วก็จะแสดงข่าวประชาสัมพันธ์นั้นบนหน้าเว็บต่อไป คุณลักษณะของระบบ ผู้ดูแลระบบ ( Admin ) 1. สามารถที่จะทําการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ผู้ดูแลระบบได้ 2. สามารถที่จะทําการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข กลุ่มของผู้ใช้งานได้ พร้อมทั้งกําหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานได้ว่าเป็น ระดับของเจ้าหน้าที่ หรือระดับผู้ใช้งานทั่วไป 3. สามารถที่จะทําการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ผู้ใช้งานทั่วไปได้ พร้อมทั้งกําหนดกลุ่มให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ 4. สามารถจะทําการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ประเภทของเอกสารได้ 5. สามารถเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ และอนุมัติข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาชิกได้ 6. สามารถลบเอกสารที่ส่งแล้วได้ 7. สามารถดูสถิติรับ-ส่งเอกสารได้ เจ้าหน้าที่ ( Staff ) 1. สามารถที่จะทําการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ผู้ใช้งานทั่วไปได้ พร้อมทั้งกําหนดกลุ่มให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ตามที่ผู้ดูแลระบบกําหนดไว้ให้ 2. สามารถจัดการเอกสารด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้าน การส่ง/รับ/ลบ เอกสาร พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะ การส่ง-รับ ได้ 3. สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ 4. สามารถดูทะเบียนรับ/ส่ง ได้ 5. สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว พร้อมทั้งเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ผู้ใช้งานทั่วไป ( User ) 1. สามารถจัดการเอกสารด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้าน การส่ง/รับ/ลบ เอกสาร พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะ การส่ง-รับ ได้ 2. สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ 3. สามารถดูทะเบียนรับ/ส่ง ได้ 4. สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว พร้อมทั้งเปลี่ยนรหัสผ่านได้

สั่งซื้อ    E-office 1     จำนวน