เข้าสู่ระบบ
username :
password :

IDline = lekkyone
 เมนูหลัก
:: หน้าหลัก
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
:: เงื่อนไขการให้บริการ
:: โปรโมชั่นวันนี้
:: ดู ใบสั่งซื้อ
:: ส่ง ใบสั่งซื้อ
:: ดาวน์โหลดฟรี
:: บทความ
:: กระดานสนทนา
:: วิธีการชำระเงิน
:: วิธีการจัดส่ง
:: ติดต่อเรา
:: ออกจากระบบ


รายการ :
0 รายการ
จำนวนเงิน :
0 บาท
ส่ง ใบสั่งซื้อ

 หมวดหมู่สินค้า
:: Shopping Cart
:: Shopping Mall
:: E-Learning
:: E-Office
:: ระบบประมูลสินค้า
:: ระบบจัดหางาน
:: ระบบจองหอพัก
:: ระบบจองโรงแรม
:: ระบบจองตั๋วรถ
:: ระบบจอง
:: ระบบงานสารบรรณ
:: ระบบงานอื่นๆ
:: ระบบผู้เชียวชาญ
:: เอกสารโปรเจค PHP
:: Android
:: ระบบเว็บโรงเรียน

E - mail :
 
 
ยังไม่มีการสั่งซื้อสินค้า  

หมวดหมู่สินค้า
กลับไปเลือกสินค้า !    ดู คำสั่งซื้อ   ส่ง คำสั่งซื้อ    

ร้านสื่อสปอร์ต
ราคา: 3,500 ฿.

รายละเอียด :

โปรแกรมเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา php และ javascript และใช้ฐานข้อมูล Mysql มีความสามารถในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ดีเยี่ยม

ความสามารถโดยสังเขป
ผู้ใช้งาน : แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ผู้จัดการเวบไซต์ 2. ผู้ซื้อสินค้า(ลูกค้า)

หน้าร้าน : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ทางหน้าร้านระบบแบบตระกร้า(shopping cart)
หลังร้าน : เจ้าของเวบไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงของมูลของเวบไซต์ พร้อมทั้ง ยังสามารถ เพิ่มเติมสินค้า เพิ่มหมวดหมู่สินค้า ได้เอง

1) ระบบซื้อ
 -  สังซื้อ
-  ตัวแทนจําหน่าย
 -  รับสินค้า
-  จ่ายชําระเงิน
-  จุดสั่งซื้อ
2) ระบบขาย
- ลูกค้า
- ขายสินค้า
- รับชําระเงิน
3)  สต็อกสินค้า
4)  รายงาน
- รายงานการสั่งซื้อ
 - รายงานการรับสินค้า
 - รายการจ่ายชําระเงิน      วัน/เดือน/ปี
 - รายงานจุดสั่งซื้อ
 - รายงานลูกค้า    วัน/เดือน/ปี
 - รายงานการขายสินค้า วัน/เดือน/ปี
 - รายงานการรับชําระเงิน   วัน/เดือน/ปี
 - ใบเสร็จรับเงิน
 - รายงานสต็อก

ระบบ : สามารถขึ้นใช้ได้ทั้ง internet และ เครือข่าย Lan
รายงาน : สามารถปริ้นออกทางเครื่องพิมพ์ได้
ความปลอดภัย : มีระบบล๊อกอิน (มีusername และ password ในการเข้าใช้ระบบ)

สามารถนำ Source Code ไปแก้ไขได้หรือปรับปรุง เพื่อให้ตรงกับการใช้งานได้

http://www.bc.msu.ac.th/~std48010912985


สั่งซื้อ    ร้านสื่อสปอร์ต     จำนวน